НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е национална институция със статут на научна организация към Министерство на здравеопазването, която има за цел да разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване.
  1. ...
  2. От началото на годината НРЛ „Предавани с вектори инфекции” участва в

    ...
  3. От 26.03. до 30.03.2018г. в  отдел ,,Микробиология”, НЦЗПБ, се проведе курс за следдипломно обучение на тема „Антимикробна химиотерапия” с ръководител на курса доц. Иван Иванов, дб. Лектори бяха доц. Иван Иванов, дб,

    ...
  4. От 01.04.2018г. започва подаване на заявки за участие във Външна оценка на качеството към НЦЗПБ - Първи цикъл 2018