За асоциацията

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕСТ КОНТРОЛ ОПЕРАТОРИТЕ


БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕСТ КОНТРОЛ ОПЕРАТОРИТЕ е професионално, нетърговско сдружение, създадено да представлява интересите на своите членове, както и да съдейства за развитието на Пест Контрол индустрията в България.

 

Към БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕСТ КОНТРОЛ ОПЕРАТОРИТЕ са създадени:


При проявен интерес моля, прочетете Чл. 7. от Устава на БАПКО относно целите на организацията.