ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Сигнали на граждани и фирми

Към БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕСТ КОНТРОЛ ОПЕРАТОРИТЕ бе създадена ЕТИЧНА КОМИСИЯ (ETHICS COMMITTEE).

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА

СЪСТАВ:


Председател:

Светослав Арнаудов
Светослав Арнаудов

Зам. председател:

Веселина Топалска
Веселина Топалска

Членове:

Марияна Ангелова
Марияна Ангелова

Сигнали на граждани и фирми