ПЕСТ КОНТРОЛ АКАДЕМИЯ

За контакти с академията

Към БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕСТ КОНТРОЛ ОПЕРАТОРИТЕ бе създадена ПЕСТ КОНТРОЛ АКАДЕМИЯ (ACADEMY PEST CONTROL).

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА

СЪСТАВ:


Почетен председател:

Академик Богдан Петрунов
Академик Богдан Петрунов

Председател:

Д-р Енчо Енев
Д-р Енчо Енев

Членове:

Проф. Славея Кесякова
Проф. Славея Кесякова

Огнян Миков
Огнян Миков

Д-р Георги Желев Георгиев
Д-р Георги Желев Георгиев

За контакти с комисията