Други документи

Извадка на заповеди за спиране на родентициди от Регистъра на биоцидни препарати на МЗ към 10.03.2015 г.

Във връзка със зачестилите въпроси към БАПКО от страна на търговски организации и фирми-оператори на услуги по ДДД прилагаме извадка от официалния регистър на МЗ, за да дадем възможност всеки заинтересуван сам да направи интересуващата го справка относно отменените разрешителни за пускане на пазара на родентициди към днешна дата. При проявен интерес ще направим такъв и за инсектицидните препарати.


Образци на документи

Тук са приложени образци на издаваните от БАПКО документи като СЕРТИФИКАТ, УДОСТОВЕРЕНИЕ и логотипа на сдружението, който всеки активен член има право да монтира на представителните си документи. По този начин се доказва съпричастност към високите цели и стандарти, заложени в самата идея за съществуването на сдружението.

Сертификат за членство

Сертификатза членство

Удостоверение за обучителен семинар

Удостоверение за обучителни семинар

Логотип на асоциацията

Българска Асоциация на Пест Контрол Операторите

Българска Асоциация на Пест Контрол Операторите

Българска Асоциация на Пест Контрол Операторите

Българска Асоциация на Пест Контрол Операторите