Извадка на заповеди за спиране на родентициди от Регистъра на биоцидни препарати на МЗ към 10.03.2015 г.

Във връзка със зачестилите въпроси към БАПКО от страна на търговски организации и фирми-оператори на услуги по ДДД прилагаме извадка от официалния регистър на МЗ, за да дадем възможност всеки заинтересуван сам да направи интересуващата го справка относно отменените разрешителни за пускане на пазара на родентициди към днешна дата. При проявен интерес ще направим такъв и за инсектицидните препарати.


[alert type=info] За повече информация: [icon name="icon-external-link-sign"]Регистър. Биоцидни препарати (Министерство на здравеопазването) [/alert]