Образци на документи

Тук са приложени образци на издаваните от БАПКО документи като СЕРТИФИКАТ, УДОСТОВЕРЕНИЕ и логотипа на сдружението, който всеки активен член има право да монтира на представителните си документи. По този начин се доказва съпричастност към високите цели и стандарти, заложени в самата идея за съществуването на сдружението.

Сертификат за членство

Сертификатза членство

Удостоверение за обучителен семинар

Удостоверение за обучителни семинар

Логотип на асоциацията

Българска Асоциация на Пест Контрол Операторите

Българска Асоциация на Пест Контрол Операторите

Българска Асоциация на Пест Контрол Операторите

Българска Асоциация на Пест Контрол Операторите