Примерен модел за изчисляване на различни себестойности и часови ставки за услуги по ДДД в малки и средни фирми

е примерен и всеки може да замени цифрите или да добави графи според желанията си, за да изчисли сам себестойността на продаваните от него услуги по ДДД.

Свалянето на цените под определени прагове е сигурна декапитализация (продажби на загуба) на фирмата или опит за измама доверието на клиента. БАПКО предоставя безвъзмездни консултации за своите членове по отношение участие в търгове по ЗОП или спорове с други фирми, клиенти или институции.