НЕОНИКОТИНОИДИТЕ – ПОМОЩНИК ИЛИ ЗАПЛАХА ЗА ЕКОСИСТЕМИТЕ

Неоникотиноидите са сравнително нов клас инсектициди, синтезирани в последните десетилетия на ХХ век. Представляват изкуствени аналози на никотина, за който е известно, че е природен пестицид, но се различават от него с по-високата си устойчивост в околната среда и по-силно изразен токсичен ефект. Тези инсектициди по структура и механизъм на действие са сходни с никотиноидите (никотин, картап) и са ново поколение пестициди, поради което са получили наименованието „неоникотиноиди“. Те притежават контактно и стомашно действие, действат на централната нервна система на насекомите, но към бозайниците проявяват по-слаба токсичност.

Вижте пълния текст на статията, публикувана в сайта на Българска агенция по безопасност на храните: