Курс „Правила за организация и контрол на мащабни дератизации в селищни системи“ - ас. д-р Георги Желев

Правила за организация и контрол на мащабни дератизации в селищни системи - ас. д-р Георги Желев

Извършването на дератизации в селищните системи е изключително мащабен и отговорен процес, изискващ солидна подготовка и отлично планиране. Заселването на различни видове гризачи, наличието на голямо разнообразие от обекти, сгради и територии с многообразни условия, характеристики и работна динамика са сериозно предизвикателство пред възложителите и изпълнителите на обществените поръчки.

Ето защо прилагането на шаблонен подход в контрола на гризачите е крайно непрепоръчително и неефективно. Необходимо е познаването и съобразяването с множество специфични фактори и условия, за да се постигне висока ефективност на дератизационните мероприятия при минимални икономически разходи и гарантиране безопасността на населението. За съжаление, много често в практиката ставаме свидетели на принизяване на тези мероприятия до елементарното разпределяне на родентицидни примамки в определено количество (g/m2) на дадена територия. Подобно елементаризиране е явно доказателство единствено за повърхностните познания и липса на професионализъм у дезинфектора.

Последно променена в Вторник, 13 Септември 2022 07:24