_Administrator_

_Administrator_

Администратор на сайта

Правила за организация и контрол на мащабни дератизации в селищни системи - ас. д-р Георги Желев

Извършването на дератизации в селищните системи е изключително мащабен и отговорен процес, изискващ солидна подготовка и отлично планиране. Заселването на различни видове гризачи, наличието на голямо разнообразие от обекти, сгради и територии с многообразни условия, характеристики и работна динамика са сериозно предизвикателство пред възложителите и изпълнителите на обществените поръчки.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/raena7eu/public_html/templates/business_plan_ii/html/com_k2/default/user.php on line 302