НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е национална институция със статут на научна организация към Министерство на здравеопазването, която има за цел да разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване.
 1. На 13.12.2018 г. от 13:00 ч. в аулата на НЦЗПБ се проведе открито заключително заседание на на Научното жури за защита на дисертационния труд на Савина Огнянова Стоицова на тема "Пространствен и времеви анализ на

  ...
 2. На 29.11.2018 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в заседателната зала на НЦЗПБ се проведе заседание на разширения колегиум на отдел "Епидемиология" за провеждане на вътрешна защита на дисертационен труд на Милена Асенова Николова,

  ...
 3. На 30 ноември и 01 декември 2018 г. в Централ Парк Хотел, гр. София се проведе Трета национална научна конференция по НІV и коинфекции, организирана от Национален център по заразни и паразитни болести и Българска асоциация

  ...
 4. На 24 ноември почина проф. Д-р Димитър Страхилов. Той ръководи нашия Център като Директор осем години и осем години бе заместник директор. Той беше начело по времето, когато Центърът произвеждаше 85% от ваксините за

  ...
 5. На 14.11.2018 г. (сряда) от 13:00 ч. в заседателната зала на НЦЗПБ се проведе заседание на разширения колегиум на отдел "Епидемиология" за провеждане на вътрешна защита на дисертационен труд на д-р Галин Емилов Каменов, на

  ...