НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е национална институция със статут на научна организация към Министерство на здравеопазването, която има за цел да разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване.
 1. В НЦЗПБ чрез целогеномно секвениране от ново поколение успешно бяха анализирани 87 клинични проби със SARS-CoV-2. Пробите са взети от пациенти с COVID-19 в периода 09.12.2022-11.01.2023 г. и са изпратени от 14 различни

  ...
 2. През седмица 2/2023 (09 - 13.01.2023) в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани чрез Real Time RT-PCR за грипни вируси и SARS-CoV-2 едновременно 315 клинични проби.

  Доказани са

  59 случая на инфекция с грипен вирус

  ...
 3. През периода 29.12.2022 - 09.01.2023 г. в НРЛ "Грип и ОРЗ" при НЦЗПБ са доказани чрез Real Time RT-PCR 24 грипни вируса A(H1N1)pdm09 и 20 грипни вируса A(H3N2). На 09.01.2023 г. е доказан и първият за сезона грипен вирус

  ...
 4. В НЦЗПБ чрез целогеномно секвениране от ново поколение успешно бяха анализирани 74 клинични проби със SARS-CoV-2. Пробите са взети от пациенти с COVID-19 в периода 21.11-14.12.2022 г. и са

  ...