НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е национална институция със статут на научна организация към Министерство на здравеопазването, която има за цел да разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване.
 1. ВРЕМЕТО НИ С АНТИБИОТИЦИТЕ ИЗТИЧА. ПРОМЯНА ТРЯБВА ДА ИМА

  Много от постиженията в медицината от миналия век могат да бъдат

  ...
 2. През месец ноември и декември Националният център по заразни и паразитни болести ще извършва безвъзмездно изследвания за най-честите бактериални сексуално предавани инфекции: гонорея и

  ...
 3. НЦЗПБ - единствената неуниверситетска институция в страната, акредитирана от 1999 г. от Националната агенция по оценка и

  ...
 4.  В седмицата 15.10.-19.10.2018г. експерти от Европейския център по превенция и контрол на заболяванията (ECDC) посетиха националните институции, отговорни за ограничаване на антимикробната

  ...
 5. От 25 до 28 октомври 2018 г. в хотел “Империал” – гр. Пловдив ще се състои Петият национален конгрес по имунология с Училище по имунология. Конгресът се организира от Българското дружество по имунология и Българската

  ...