НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е национална институция със статут на научна организация към Министерство на здравеопазването, която има за цел да разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване.
 1. В НЦЗПБ чрез целогеномно секвениране от ново поколение успешно бяха анализирани 82 клинични проби със SARS-CoV-2. Пробите са взети от пациенти с COVID-19 в периода 02.08-02.09.2022 г. и са

  ...
 2. В НЦЗПБ чрез целогеномно секвениране от ново поколение успешно бяха анализирани 332 клинични проби със SARS-CoV-2. Пробите са взети от пациенти с COVID-19 в периода 06.07-23.08.2022 г. и са изпратени от 37 различни лечебни

  ...
 3.  

  Заболелият е на 39 г. с характерен обрив по тялото, в добро общо състояние. ДНК на вируса на маймунската вариола беше установен в клинични материали от пациента - съдържимо на

  ...
 4.  

  Заболелият е на 35 г. с характерния обрив по тялото, в добро общо състояние. Хоспитализиран е в УМБАЛ „Св. Марина“, Варна. ДНК на вируса на маймунската вариола е установен в съдържимото на обривните

  ...