НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е национална институция със статут на научна организация към Министерство на здравеопазването, която има за цел да разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване.
 1. На 31 декември 2019 г. в град Ухан в провинция Хубей в Китай възниква клъстер от случаи на пневмония с неизвестна етиология, като се съобщава за връзка на случаите с посещение на пазар за риба и живи животни от различни

  ...
 2. На 07.02.2020 г. в аудиторията на НЦЗПБ се проведе публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дм, за получаване на научната степен „Доктор на науките“, по

  ...
 3. Основни теми на курса бяха: Микробиологична диагностика на тифо-паратифни и нетифни салмонелози; Изолиране и идентификация на Campylobacter sp., Идентификация и епидемиологично маркиране на диарогенни E. coli; Инструкции

  ...
 4. На 28.01.2020 г. в аудиторията на НЦЗПБ се проведе публична защита на дисертационния труд за ОНС „доктор“ по научна специалност „Паразитология и хелминтология“, на д-р Искран Цветков Кафтанджиев, докторант на самостоятелна

  ...
 5. На 16.01.2020 г. в аудиторията на НЦЗПБ се проведе публична защита на дисертационния труд за ОНС „доктор“ по научна специалност „Паразитология и хелминтология“, на Елеонора Маринова Кънева,

  ...