НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е национална институция със статут на научна организация към Министерство на здравеопазването, която има за цел да разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване.
 1. Роберт Кох (1843-1910)

  На 24 март 1882г. д-р Роберт Кох представя пред Берлинското физиологично дружество лекцията си „За

  ...
 2. Проектът за изграждане на сграда на държавен институт за подготовка на лекари микробиолози и за провеждане на епидемиологични изследвания е стоял на дневен ред в плановете на

  ...
 3. От 25.02 до 01. 03. 2019г. в НРЛ „Херпесни и онкогенни вируси” към отдел “Вирусология” при НЦЗПБ се проведе курс на тема "Съвременна етиологична диагностика и етиотропна терапия при херпес-вирусни

  ...
 4. На 27.02.2019 г. от 13:00 ч. в аулата на НЦЗПБ се проведе открито заключително заседание на на Научното жури за защита на дисертационния труд на Милена Асенова Николова на тема "Проучване върху ефективността на

  ...
 5. Днес 18.02.2019 г. в НЦЗПБ се проведе откриваща пресконференция във връзка със стартиране на проект

  ...