НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е национална институция със статут на научна организация към Министерство на здравеопазването, която има за цел да разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване.
 1. На 31 декември 2019 г. в град Ухан в провинция Хубей в Китай възниква клъстер от случаи на пневмония с неизвестна етиология, като се съобщава за връзка на случаите с посещение на пазар за риба и живи животни от различни

  ...
 2. Международният ден на имунологията, 29 април, е избран от СЗО, за да се популяризира значението на имунологичната наука за борбата срещу инфекциите, автоимунните и туморни

  ...
 3. Европейският регион на СЗО отбелязва Европейската седмица на имунизациите (ЕСИ), за да повиши вниманието към ролята и важността на имунизациите в предпазването от заболявания и съхраняването на живота.

  ...
 4. Уважаеми колеги, имаме удоволствието да ви предоставим актуализираните за 2020-та година документи на EUCAST на български език.

  ...
 5. През месец март 2020 г. Националната референтна лаборатория „Морбили, паротит, рубеола“, към НЦЗПБ премина успешно, със 100% успеваемост, ретестинг контрол проведен от Световната здравна

  ...