НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е национална институция със статут на научна организация към Министерство на здравеопазването, която има за цел да разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване.
 1. НЦЗПБ чрез целогеномно секвениране от ново поколение успешно бяха анализирани 92 клинични проби със SARS-CoV-2. Пробите са взети от пациенти с COVID-19 в периода 01.04-04.05.2023 г. и са изпратени от 8 различни лечебни

  ...
 2. НРЛ „Хепатитни вируси“ към НЦЗПБ ще проведе седмица на безплатно, доброволно и анонимно изследване на вирусни хепатити Б и С. Изследванията ще се извършват от 16.05 до 23.05.2023 г. (само в работни дни)

  ...
 3. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

  Съобщение за разпространението наSARS-CoV-2 варианти в

  ...
 4. На 10 и 11 май 2023 г. в хотел Катарино, Разлог, се проведе семинар по проект №BG05M2OP001-1.002-0001 „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“.

  ...