НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е национална институция със статут на научна организация към Министерство на здравеопазването, която има за цел да разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване.
 1. Благодарение на добрата почвена влага и под влияние на много високите температури през първата половина на април се наблюдаваше изключително интензивен цъфтеж при десетки видове растения,

  ...
 2. Уважаеми колеги, имаме удоволствието да ви предоставим актуализираните за 2024 година документи на EUCAST на български език.

  Уважаеми колеги, имаме

  ...
 3. В НЦЗПБ чрез целогеномно секвениране от ново поколение успешно бяха анализирани 28 клинични проби със SARS-CoV-2. Пробите са взети от пациенти с COVID-19 от 8 области на страната в периода

  ...
 4. Световна и европейска седмица на имунизациите, 22- 28 април 2024

   

   

  Световна и

  ...