НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е национална институция със статут на научна организация към Министерство на здравеопазването, която има за цел да разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване.
 1. На 16.01.2020 г. в аудиторията на НЦЗПБ се проведе публична защита на дисертационния труд за ОНС „доктор“ по научна специалност „Паразитология и хелминтология“, на Елеонора Маринова Кънева,

  ...
 2. Конференцията бе открита от Директора на Националния център по заразни и паразитни болести – професор д-р Тодор Кантарджиев дмн, мзм. Водещ организатор на конференцията е доц. Ивайло Алексиев дб, завеждащ НРПЛ по HIV към

  ...
 3. На 25.11.2019 г. (вторник) от 11:00 ч. в заседателната зала на НЦЗПБ се проведе заседание на разширения колегиум на Отдел „Паразитология и тропическа медицина“ за провеждане на вътрешна защита на дисертационен труд на доц.

  ...
 4. На 21.11.2019 г. в НЦЗПБ се проведе пресконференция, организирана от Българската асоциация на микробиолозите, по случай Световната седмица, посветена на отговорното прилагане на антибиотиците

  ...
 5. На 07.11.2019 г. в заседателната зала на НЦЗПБ се проведе среща между ръководството и членове на Научния Съвет на НЦЗПБ с д-р Зижиан Фенг – Заместник Генерален Директор на Китайския Център за Контрол и Превенция на

  ...