НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е национална институция със статут на научна организация към Министерство на здравеопазването, която има за цел да разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване.
 1. На 23.11.2023 г. в Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ" бяха доказани чрез Real Time RT-PCR първите за сезона грипни вируса A(H1N1)pdm09 в клинични проби на две пациентки,

  ...
 2. В НЦЗПБ чрез целогеномно секвениране от ново поколение успешно бяха анализирани 47 клинични проби със SARS-CoV-2. Пробите са взети от пациенти с COVID-19 от 10 области на страната в периода

  ...
 3. На 1 и 2 декември 2023 г. в Хотел Експо София, ще се проведе 7-ма Национална научна конференция по НІV и коинфекции - 40 години от откриването на HIV. Организатори са Националният център по

  ...
 4. В НЦЗПБ чрез целогеномно секвениране от ново поколение успешно бяха анализирани 67 клинични проби със SARS-CoV-2. Пробите са взети от пациенти с COVID-19 от 14 области на страната в периода

  ...