Сертифициране по БДС EN 16636:2015

БАПКО - logo Управителният съвет на Българската асоциация на пест контрол операторите (БАПКО) след щателнo проучване на съотносимите документи и проведените консултации със специалисти заявява, че упълномощава (оказва специално доверие на) ICR - Bulgaria относно сертифицирането по БДС EN 16636:2015 и правото му да поставя логото на сдружението върху тях при стриктно спазване на правилата за сертификация, Европейските стандарти и протокола за пест контрол, разработен от специалистите на Пест контрол академия към БАПКО.

Гр. Пловдив, 12.08.2016 г.

БАПКО - logo В БАПКО има разработен модел, спомагащ членовете му при въвеждането и сертифицирането на различни видове системи за управление. За справки се обърнете към офиса ни и ще Ви свържем със съответните специализирани и одобрени от нас организации.

Председател на УС