Обучение

Семинари

С цел постоянно издигане на професионалната квалификация на заетите в Пест Контрол индустрията БАПКО организира и провежда систематично периодични и сезонни обучителни семинари за членовете си и техните служители.

На тях се извършва опресняване на основните знания и умения, надграждане на професионалните способности на специалистите ни чрез лекции от изявени експерти, предстявяне на най-новите постижения и технически новости от Европейските и световни практики.

Тук ще намерите обявените дати и теми за проведените и предстоящите мероприятия.

Сдружението провежда и индивидуални програми за повишаване на квалификацията по заявка на членове и клиенти с отчитане на нивото на подготовка и специфични изисквания на Възложителя.

Информация за проведените и предстоящи семинари:

ДатаМястоСеминар
30.11.2018
(петък)
РЗИ Пловдив ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕСТ КОНТРОЛ СПЕЦИАЛИСТИ
31.01.2018
(сряда)
НЦЗПБ - гр. София „ДДД на детски площадки и пясъчници“
01-02.02.2018
(четв. и петък)
НЦЗПБ - гр. София „ДДД на детски градини“
Постоянен
Дистанционен курс Придобиване на правоспособност за фумигация и обеззаразяване с получаване на свидетелство за правоспособност
Постоянен
Дистанционен курс Професионални потребители на ПРЗ 2-ра категория
11.11.2016 г.
(петък)
гр. Стрелча Семинар „Управление и продажба на услуги за ДДД в конкурентни условия“
12.11.2016 г.
(събота)
гр. Стрелча Курс „Първа долекарска помощ и правила за реакция в критични ситуации“
20.09.2016 г.
(вторник)
Он-лайн обучение Курс „Правила за организация и контрол на мащабни дезинсекция срещу комари и дезакаризации в селищни системи“
29.09.2016 г.
(четвъртък)
Он-лайн обучение Курс „Правила за организация и контрол на мащабни дератизации в селищни системи“
09.06.2016 г. гр. София - БАБХ и он-лайн Курс „Организация и контрол на дезинфекцията и пест контрола в предприятия от хранително-вкусовата промишленост според спецификата на НАССР, ISO, IFC GMP“
19.04.2016 г. гр. Пловдив Курс „Противоепидемични мероприятия в случаи на биотерористична атака и разпространение на опасни заразни заболявания в България“
08.04.2016 г. гр. София „Семинар по ЗОП – актуални промени 2016 г.“
20.11.2015 г. гр. Пловдив Курс за еколози от Общински администрации на тема „Организиране и контрол на мащабни мероприятия по ДДД в сметохранилища и сметопреработвателни предприятия“
27.02.2015 г. НЦЗПБ - гр. София Семинар на тема „Често допускани грешки от страна на Възложители и Изпълнители във връзка с процедури по ЗОП, подготовка на документи във връзка с участие в различните процедури в ЗОП и Правилника за неговото приложение, на основание последните изменения на ЗОП и ППЗОП и недопускане на нелоялна конкуренция от страна на Възложителите“
20.02.2015 г. НЦЗПБ - гр. София Курс за ДДД на детски площадки и пясъчници
05.12.2014 г. НЦЗПБ - гр. София Курс за обучение на дезинфектори по „Защита на обекти от летящи и гнездящи птици“
05.12.2014 г. НЦЗПБ - гр. София Курс за обучение на дезинфектори по „Защита на обекти от влечуги“
27.10.2014 г. гр. Пловдив Курс за придобиване на правоспособност за работа с ПРЗ 2-ра категория с удостоверение от БАБХ
10.12.2013 г. гр. София - НЦЗПБ СЪВМЕСТЕН СЕМИНАР на МЗ и БАПКО за „Унифицирани методики за контрол не ефективността на ДДД и съпътстваща документация.”
25.11.2013 г. гр. София - НЦЗПБ СЕМИНАР ЗА ДЕЗИНФЕКТОРИ ПО ДДД НА ТИПИЧНИ ВРЕДИТЕЛИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ СЕЗОН
01.07.2013 г. гр. София СЕМИНАР-РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЗ,МЗХ,НЦЗПБ И БАБХ
07.12.2012 г. гр. Пловдив Семинар по дератизация, нетипични вредители и техника и безопасност на труда
05.10.2012 г. гр. Перник Семинар „Дезинсекция и дератизация и безопасност на труда“
24.02.2012 г. гр. Пловдив Семинар на тема „Организация и контрол на ДДД мероприятия в селищните системи“
23-27.01.2012 г. гр. София Курс за придобиване на квалификация „Технолог-обгазител” в ЛТУ гр. София
30.09.2011 г. гр. В. Търново Семинар за ръководители и менажери на фирми-оператори на услуги по ДДД
04.06.2011 г. гр. Пловдив Семинар по дератизация с лектор проф. Славея Кесякова
25.03.2011 г. гр. Пловдив Семинар по дезинекция и безопасност на труда